خوردگی

درجه زنگ زدگی

درجات زنگ زدگی در استانداردهای مختلف به صورت کاملاً متفاوت ذکر شده است و این درحالی است که استاندارد ISO 8501 برای سطوح فولادی 4 درجه زنگ زدگی را که…
فهرست