آماده سازی سطح

ایمنی سندبلاست

دستور العمل سازمان NIOSH  برای کاهش سیلیکا در محیط کار و جلوگیری از فوت کارگران به علت ابتلا به تنگس نفس شامل موارد زیر می باشد : 1.      جایگزین کردن…
فهرست