خوردگی

درجه زنگ زدگی

درجات زنگ زدگی در استانداردهای مختلف به صورت کاملاً متفاوت ذکر شده است واین درحالی است که استاندارد ISO 8501   برای سطوح فولادی 4 درجه زنگ زدگی را که با…
فهرست